CHÍNH SÁCH GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Đối tượng:

  • Vị trí: Khu nhà hỗn hợp TMDV Bán đảo 2 – KĐT dịch vụ Hùng Thắng (Halong Marina)
  • Đối tượng: Các sản phẩm đang giới thiệu

Tiến độ thanh toán:

Đợt Giá trị QSD đất Giá trị Xây dựng căn nhà Thời điểm thanh toán Tiến độ thi công dự kiến
Giữ chỗ 500 triệu đồng Được kháu trừ vào giá trị thanh toán Đợt 1
Ký bản Thỏa thuận nguyên tắc (*)
Đợt 1 25% Ký Thỏa thuận Dịch vụ (*)
Đợt 2 20% 15% Trong vòng 4 tháng kể từ ngày đến hạn đóng tiền Đợt 1 Hoàn thiện cọc móng căn nhà
Đợt 3 25% 15% Trong vòng 3 tháng kể từ ngày đến hạn đóng tiền Đợt 2 Hoàn thành Đổ sàn tầng 4
Đợt 4 25% 15% Trong vòng 3 tháng kể từ ngày đến hạn đóng tiền Đợt 3 Hoàn thành Cất nóc căn nhà
Đợt 5 50% Trong vòng 5 tháng kể từ ngày đến hạn đóng tiền Đợt 4 Hoàn thiện và Bàn giao căn nhà
Đợt 6 5% 5% Bàn giao GCNQSD

Chiết khấu thanh toán sớm:

– Khách hàng thanh toán tối thiểu 95% tổng giá trị căn nhà tại thời điểm ký hợp đồng được chiết khấu 4,5% trên tổng giá trị căn nhà.

– Chiết khấu thanh toán sớm đưuọc tính trên giá trị trước thuế VAT của tổng giá trị căn nhà và được trừ vào giá trị hợp đồng.

Quy định chung:

– Nếu không có quy định khác, các chiết khấu (nếu có) đều tính trên tổng giá trị của căn nhà (bao gồm Giá trị QSD đất và Giá trị Xây dựng); tuy nhiên Giá trị Xây dựng là không đổi giữa bảng giá niêm yết và giá trị ghi trong hợp đồng.

– Chính sách này có hiệu lực từ ngày ký duyệt cho đến khi có chính sách mới thay thế/bổ sung.